• +386 059 336 800
  • info@opf.si

Področja dela

S klikom na posamezno področje si preberite več o našem delu

Izvršba in zavarovanje

Ko stranka pridobi določeno pravico pred sodiščem, notarjem, ipd…, jo mora nasprotna stranka (dolžnik) izpolniti. V kolikor dolžnik ne izpolni svoje obveznosti ima upnik pravico izterjati dolgovano preko sodišča. Zakon o izvršbi in zavarovanju omogoča upniku, da v izvršilnem postopku pridobi »poplačilo« vseh svojih pravic. V naši pisarni si lahko zagotovite izterjavo neplačane terjatve, ali kakšno drugo nastalo, a ne plačano terjatev. Zakon ponuja možnost posega neposredno na premoženje dolžnika preko različnih pravnih institutov.

Seveda zakon ureja tudi področje zavarovanja bodoče pravice, ko je očitno, da se bo dolžnik izmikal plačilu. Na tem mestu zakon ureja najbolj uporabljena instituta to sta začasna in predhodna odredba.

V naši pisarni za vas opravimo vse storitve izvršbe in zavarovanja, predvsem pa:

  • podaja predloga za izvršbo na vso premoženje vašega dolžnika,
  • zavarujemo vašo terjatev pred nadaljnjim izmikanjem plačilu dolžnika,
  • zastopamo stranke v pravdnih postopkih, ki se sprožijo iz naslova izvršbe
  • branimo pred neupravičenimi izvršbami in učinkovito zavarujemo vaše premoženje