• +386 059 336 800
  • info@opf.si

Področja dela

S klikom na posamezno področje si preberite več o našem delu

Bančno in finančno pravo

Našim strankam svetujemo na področju bančnega in finančnega prava, od enostavnih posojil do strukturiranih finančnih transakcij ter zagotavljanja skladnosti poslovanja s številnimi ragulaivami s področja bančništva in financ. Svetujemo posojilojemalcem in posojilodajalcem, bankam, investicijskim podjetjem in drugim finančnim institucijam ter njihovim strankam in potrošnikom v zvezi z zavarovanimi in nezavarovanimi posojili, načini zavarovanja posojil, različnimi mehanizmi financiranjem, potrošniškim financiranjem, nepremičninskim financiranjem, projektnim financiranjem in financiranjem javno-zasebnih partnerstev, strukturiranim financiranjem, odkupom terjatev, izvedenimi finančnimi instrumenti, prestrukturiranjem, transakcijami na kapitalskih trgih, naložbami v investicijske sklade in drugimi finančnimi posli.

Ponudnikom reguliranih finančnih storitev svetujemo pri zagotavljanju zakonskih standardov, izpolnjevanju zakonskih kriterijev, upravljanju družb, pridobivanju dovoljenj, sestavi aktov ter jih zastopamo v postopkih pred nadzornimi organi.