• +386 059 336 800
  • info@opf.si

Področja dela

S klikom na posamezno področje si preberite več o našem delu

Gospodarsko pravo

Prvotna ureditev trgovinskega prava ali Lex mercatoria, kot mejnik v razvoju gospodarskega prava pomeni potrebo po enotnih pravilih na področju med gospodarskimi subjekti. To pravno področje se je razvijalo dalje in danes obsega pravne norme in institute, ki se nanašajo na gospodarske sisteme kot celoto. Področje zajema zlasti nastopanje in organizacijo gospodarskih subjektov na trgu, ter sklepanje gospodarskih pravnih poslov.

Pojem gospodarsko pravo je izjemno širok in v tem kontekstu obsega pravo gospodarskih družb, ki zajema ustanovitev, organizacijo in delovanje osebnih in kapitalskih družb. Prava izbira gospodarske družbe lahko pripomore k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju. Odvetniške storitve v tem kontekstu se nanašajo na pripravo ustanovitvenih aktov, sklepanje različnih pogodb, zastopanje družbenikov in delničarjev na skupščinah in svetovanje upravam gospodarskih družb.