• +386 059 336 800
 • info@opf.si

Področja dela

S klikom na posamezno področje si preberite več o našem delu

Obligacijsko in pogodbeno pravo

Obligacijsko pravo je ena najstarejših pravnih panog. Zajema širok nabor pravnih področij, ki se spadajo pod to področje. Civilno pravo v ožjem pomenu besede pomeni pravno poslovno razmerje, ki vzpostavlja pravice in obveznosti za pravne in fizične osebe. Najbolj tipični stranki obligacijskega prava sta dolžnik in upnik, ki sta zavezana nekaj dati, storiti, opustiti ali dopustiti. Pravna pravila, urejena v Obligacijskem zakoniku, določajo splošna načela, pravice in obveznosti pravnih subjektov.

Nadalje so tu tudi pravila pri sklepanju pravnih poslov in posledično tudi civilna sankcija, ki sledi če se pravice in obveznosti ne izpolnjujejo. Pravni posel oz. za večino posameznikov pogodba pomeni ureditev pravic in obveznosti med dvema strankama. Pri sestavi pogodbe je pomembno, da se določijo vse bistvene sestavine, ki jih mora vsebovati pogodba.

Seveda pod to vejo lahko uvrstimo tudi dedno pravo, nepremičninsko pravo, delovno pravo,… Prvenstveno morajo stranke spoštovati prevzete zaveze in jih izpolnjevati v vsem kot se glasijo. Spori, ki nastajajo iz obligacij, pa so hkrati izjemno raznoliki in nepredvidljivi.

Odvetniška pisarna na tem področju nudi:

 • sestavo pogodb vseh vrst
 • pravno svetovanje in sestava mnenj,
 • sestava oporok,
 • zastopanje strank v zapuščinskem postopku,
 • zastopanje strank v morebitnih pravdnih postopkih,
 • sklepanje dednih dogovorov
 • pregled pravnega stanja nepremičnin (zemljiška knjiga, kataster stavb,…),
 • sestava pogodb o nakupu oziroma prodaji nepremičnin,
 • vpisi v zemljiško knjigo,
 • sestava sporazumov o vzpostavitvi etažne lastnine
 • nakupi vseh vrst premoženja,
 • vlaganje tožb, predlogov, …