• +386 059 336 800
  • info@opf.si

Področja dela

S klikom na posamezno področje si preberite več o našem delu

Nepremičninsko pravo

Je ena izmed vej stvarnega prava in je urejana v Stvarno pravnem zakoniku (SPZ) in Zakonu o zemljiški knjigi (ZZK-1). Področje nepremičnin urejajo tudi številni drugi predpisi, ki se morajo preveriti ob morebitnem nakupu ali prodaji nepremičnin.

Nakup nepremičnin za marsikaterega posameznika predstavlja življenjsko naložbo in je potrebna večja skrbnost pri nakupu ali prodaji nepremičnin. Sam položaj in pravno stanje nepremičnine je razvidno iz zemljiške knjige, podatki o stavbi pa so vpisani v katastru stavb. Različna vpisana bremena lahko prevesijo odločitev o nakupu v pozitivno ali negativno smer.

Odvetniška pisarna nudi naslednje storitve:

  • pregled pravnega stanja nepremičnin (zemljiška knjiga, kataster stavb,…),
  • pravno svetovanje in sestava mnenj,
  • sestava pogodb o nakupu oziroma prodaji nepremičnin,
  • vpisi v zemljiško knjigo,
  • sestava sporazumov o vzpostavitvi etažne lastnine