• +386 059 336 800
  • info@opf.si

Področja dela

S klikom na posamezno področje si preberite več o našem delu

Pravo intelektualne lastnine

Je razmeroma mlada pravna panoga. Pravo intelektualne lastnine zajema področje avtorske pravice in sorodnih pravic ter pravice industrijske lastnine. Omenjene pravice ščitijo predvsem kreativnost in umsko delo posameznikov fizičnih in pravnih oseb. Pravica intelektualne lastnine je sestavljena iz materialne (premoženjske) in moralne (vezane na osebo oz. avtorja) komponente. Pravni promet ima po večini opraviti za materialno komponento, ker je tržno zanimiva.

Kot strokovnjaki na področju varstva industrijske lastnine in varstva avtorskih in sorodnih pravic, nudimo storitve, kot so:

  • registraciji pravic intelektualne lastnine,
  • sestavo avtorskih pogodb in licenčnih pogodb,
  • sestavo pogodb, povezanih s prenosom pravic intelektualne lastnine,
  • zastopamo stranke pri sporih v zvezi z varstvom intelektualne lastnine,