• +386 059 336 800
  • info@opf.si

Področja dela

S klikom na posamezno področje si preberite več o našem delu

Delovno pravo

Področje delovnega prava postaja vedno bolj zahtevno. Delavcem, poslovodstvu in kadrovskim oddelkom svetujemo s področja delovnega prava, delovnih razmerij ter pravic in obveznosti delavcev in delodajalcev, saj je strokovna pomoč potrebna preden pride do delovnega spora. Delovnopravna zakonodaja zahteva odlično poznavanje in razumevanje pravic in obveznosti strank v postopkih.

Delavcem in delodajalcem svetujemo pri sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja, sestavljamo pogodbe o zaposlitvi, individualne pogodbe o zaposlitvi in splošne akte ter zastopamo v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pri odpuščanju večjega števila delavcev, ugotavljanju disciplinske odgovornosti, pogajanjih s sindikati ter v sodnih postopkih pred delovnimi sodišči in drugimi državnimi organi. Po potrebi pridobimo tudi ustrezna dovoljenja.