• +386 059 336 800
  • info@opf.si

Področja dela

S klikom na posamezno področje si preberite več o našem delu

Upravno pravo

Upravno pravo ureja razmerja med organi ali organizacijami, ki imajo javno oblast, in drugimi subjekti, ki te oblasti nimajo (fizične osebe, pravne osebe,…). Ureja tudi organizacijo in delovanje javne uprave. Je najbolj uporabljena pravna panoga v vsakdanjem življenju. Upravno pravo obsega tista razmerja v katerih je ena stranka nosilec oblasti ali javnih pooblastil (npr. država, občina,…) in odloča o pravici, obveznosti ali koristi pravnega subjekta.

Opravila kot so izdelava osebnih dokumentov, pridobivanje državljanstva, urejanje drugih pravic, pridobivanje sredstev iz javnih financ, pridobivanje gradbenega dovoljenja, urejanja v davčnih postopkih, in druga opravila so podvržena določbam upravnega prava. V okviru pisarne zastopamo naše stranke v upravnih postopkih in upravnih sporih, pripravljamo dokumentacijo in pisno korespondenco z upravnimi organi. Zadeve rešujemo pred prvostopenjskimi organi in se poskušamo izogniti nepotrebnim sporom. Vsekakor dodatna pojasnila in nasveti glede upravne zakonodaje omogočajo hitrejše razplete, ki so za stranko ugodnejši.