• +386 059 336 800
  • info@opf.si

Področja dela

S klikom na posamezno področje si preberite več o našem delu

Kazensko pravo

Kazensko pravo ima za stranke najbolj oseben vpliv, ne glede na kateri strani se nahaja, bodisi kot obdolženec bodisi kot oškodovanec. Našim strankam nudimo pravno pomoč na celotnem področju kaznovalnega prava.

Stranke zastopamo oziroma zagovarjamo v predkazenskih postopkih, ki potekajo pred policijo, v prekrškovnih, kazensko preiskovalnih in kazenskih postopkih, ki potekajo pred sodišči in v postopkih, ki so povezani z izvrševanjem kazenskih sankcij.

Obdolženec v kazenskih zadevah mora imeti zagovornika, in sicer takoj, ko je zoper njega odrejen pripor in ves čas, dokler traja pripor. Za zagovornika sme obdolženec vzeti samo odvetnika, njega pa lahko nadomesti odvetniški kandidat. Tudi družinski člani obdolžencev (zakoniti zastopniki, zakonec oziroma oseba, s katero obdolženec živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec, brat ali sestra) lahko za zagovarjanje obdolženca angažirajo odvetnika.

Oškodovanec lahko že v kazenskem postopku uveljavlja in zahteva povrnitev škode. Oškodovanca v kazenskem postopku lahko zastopa odvetnik ali odvetniški kandidat.

Za pravne osebe preučimo pravne posle in ocenimo tveganost z vidika kazenskega in prekrškovnega prava. Prav tako za pravne osebe izvajano nadzor nad poslovanjem in preverjamo skladnost (zakonitost) poslovanja ter predlagamo ukrepe in izboljšave.